ฟู้ดแบนด์ ซูปเปอร์มารเก็ต 15 สาขา   แผนกอาหารแช่เย็น 
  คลังพลาซ่า นครราชสีมา 3 สาขา    แผนกอาหารแช่เย็น
  มาร์คโฟร์ พลาซ่า แพร่    แผนกอาหารแช่เย็น
    shop ululu online market    จำหน่ายออนไลน์
     ฟรายเดย์สรรพสินค้า อุตรดิตถ์    แผนกอาหารแช่เย็น
     Golden Place    แผนกอาหารแช่เย็น
  Rimping Supermarkett   แผนกอาหารแช่เย็น