บุกเส้นแบน 200 g
(10111-01)

 

บุกเส้นแบน 1000 g
(10311-01)