บุกเส้นกลมผักโขม 200 g
(10103-01)
  บุกเส้นกลมผักโขม 1000 g
(101303-01)